Povolenky

Všeobecné informace


 • Vyplněné sumáře a docházku k vodě za rok 2019 odevzdejte nebo zašlete (nezasílat "Doporučeně") na adresu: MRS, z.s. PS Rosice, Sklářská 1379, 665 01 Rosice a to nejpozději do 15 dnů po ukončení platnosti povolenky. Neodevzdání do uvedeného termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2020. Pokud člen odevzdá sumář a docházku až po tomto termínu, bude muset pro získání povolenky absolvovat školení základních znalostí z rybářství. Cena školení základních znalostí z rybářství je 150 Kč.
 • Členská známka musí být zaplacena do konce února 2020. Při nesplnění této povinnosti je rybáři členství v MRS ukončeno. Pokud bude chtít být opět členem MRS, musí zaplatit zápisné 1000,-Kč. Pro vystavení nové legitimace je třeba předložit novou nepřerazítkovanou fotografii. Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Nový zájemce o členství v MRS (žadatel) potřebuje k vydání prvního rybářského lístku osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních znalostí z rybářství. Náš PS bude pořádat semináře se školením a přezkoušením k vydání tohoto osvědčení podle zájmu uchazečů. Termíny budou stanoveny a zveřejněny na našich webových stránkách. Uchazeči se budou evidovat u pana Jaromíra Gotzmanna - 723 246 286, který je tímto pověřen. Příklad zkušebního testu pro přijetí nových členů naleznete zde.
 • Členské známky a povolenky budou prodávány v kanceláři MRS, z.s. PS Rosice, Sklářská 1379, 665 01 Rosice (rohový dům areálu skláren – blíže k Bobravě). Před výdejem členské známky a povolenky musí člen vyjádřit svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).


První prodej povolenek pro rok 2020: sobota 28. 12. 2019 od 08:00 do 12:00 hod (musí být vrácena povolenka a vyplněný sumář za rok 2019).Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revírech MRS pro rok 2020

1) Stanovené termíny prodejů členských známek a povolenek v roce 2020


LEDEN 2020

středa: 15.1., 29.1.
hodina: 16:30 - 19:30 hod.

sobota: 4.1., 25.1.
hodina: 8:00 - 12:00 hod.


ÚNOR 2020

středa: 19.2., 26.2.
hodina: 16:30 - 19:30 hod.

sobota: 8.2., 15.2.
hodina: 8:00 - 12:00 hod.


BŘEZEN 2020

pátek: 13.3.
hodina: 18:00 - 19:00 hod.


DUBEN 2020

středa: 29.4.
hodina: 18:30 - 19:30 hod.
Prodej bude probíhat za mimořádných opatření.


Termíny prodeje v dalších měsících budou uvedeny na našich internetových stránkách a na vývěsce MRS, z.s., PS Rosice

2) Ceny povolenek a členských známek na rok 2020 v (Kč)


DruhPstruhovéMimopstruhovéNečlenské MP/P
Roční celorepubliková3 7003 550-
Roční10009505 000 / 6 000
Poloviční a mládež 16-18 roků500500-
Měsíční6506503 000 / 4 000
Týdenní4004001 000 / 1 500
Denní150150400 / 600
Mládež do 15-ti let300300-


3) Ostatní platby v (Kč)

 • Zápisné dospělí a mládež 16 - 18 let = 1 000
 • Členská známka dospělí a mládež 16 - 18 let = 1 250
 • Členská známka udržovací = 450
 • Členská známka mládež do 15-ti let = 200
 • Obal na doklady MRS, o.s. MO Rosice = 40
 • Stanovy / Bližší podmínky (MP/P) = 10 / (10 / 10)


Stanovy (výpis):

 • Sjezd zrušil pracovní povinnost členů - brigády
 • Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1 250 Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
 • Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450 Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 250 Kč.


Důležité rady před návštěvou prodejního místa:

 • řádně vyplněný a včas odevzdaný sumář a povolenku za rok 2019 při koupi povolenky nové na rok 2020
 • zkontrolujte si platnost rybářského lístku – musí být platný minimálně k datu prodeje povolenky, lépe však pro celý příslušný kalendářní rok, aby nebyla nutná výměna rybářského lístku během platnosti povolenky
 • pokud máte na svém členském průkazu neaktuální fotku, přineste si s sebou novou a aktuální (formát na pas)
 • přineste si s sebou občanský průkaz, nebo jiný doklad o trvalém bydlišti
 • při nárokování na slevu si s sebou přineste tyto doklady:

a) student 16 – 26 let – potvrzení o studiu

b) držitelé průkazů ZTP, nebo ZTP/P – předloží tento průkaz