Informace

Aktuální pořádí:

ČísloText
21.Důležité informace v souvislosti s přijatými opatřeními vlády ČR ve snaze zabránění šíření korornaviru a jejich dopad na činnost Svazu - zde a dále stanovisko MZe k výkonu rybářského práva. - zde
20.V měsíci březnu bude prodej povolenek dne 13.3.2020 od 18:00 hod do 19:00 hod.
20. Pozvánku na výroční členskou schůzi 15. 3. 2020 naleznete - zde
19. Byly zahájeny práce na revitalizaci rybníku Cukrovar - zde
18.Nový zákaz bivakování na Nových Mlýnech naleznete - zde
17.Návrh programu výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku, která se koná dne 15. března 2020 v 9:00 hod. v sále Dělnického domu v Zastávce u Brna naleznete zde
16.Výroční členská schůze 2020: Vážené kolegyně a kolegové rybáři, zveme Vás na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná dne 15. března 2020 v 9:00 hodin v sále Dělnického domu v Zastávce u Brna. Program Výroční členské schůze bude ve stanoveném termínu zveřejněn na internetových stránkách a ve vývěsce PS.
15.Informační leták pro rok 2020 - kde jsou mimo jiné uvedena i data prodeje povolenek - naleznete zde. První prodej pro rok 2020 proběhne v sobotu 28.12.2019 od 08:00 do 12:00 hod. (musí být vrácena povolenka a vyplněný sumář za rok 2019).
14.Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2020 naleznete - více zde.
13.Dne 5. října 2019 se v Dělnickém domě v Blansku uskutečnil IX. sjezd MRS - více zde.
12.Dobrá zpráva. Z Ministerstva zemědělství bylo doručeno Městu Rosice dlouho očekávané konečné rozhodnutí o přidělení dotace na revitalizaci rybníku Cukrovar. Neprodleně byl s tímto rozhodnutím seznámen vysoutěžený zhotovitel, který již může zahájit stavební práce.
11.Informace pro členy našeho PS v souvislosti s revitalizací revíru Bobrava 2A - rybníku Cukrovar - naleznete zde.
10.Informace pro členy PS Rosice o průběhu a závěrech VČS ze dne 17. 3. 2019 – doplnění naleznete zde.
9.V odkaze „Ke stažení - ostatní“ vložena sumarizace úlovků za rok 2018.
8.Informace pro členy PS Rosice o průběhu VČS, konané dne 17.3.2019 v Dělnickém domě v Zastávce zde .
7.Změny bližších podmínek - upřesnění - naleznete ZDE
6.GDPR – ochrana osobních údajů - více informací zde
5.Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ze dne 25.10.2016 pod č.j.: 60130/2016-MZE-12151, bylo na návrh rozkladové komise potvrzeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 20.4.2016 č.j.: 22783/2016-MZE-16231 o zrušení rybářského revíru č. 461 040 Chvojnice 3 počínaje dnem doručení rozhodnutí t.j. 27.10.2016 neplatí na nádrži Chvojnice v k.ú. Hluboké, Újezd u Rosic a Lhotice (10,0 ha) povolenka Moravského rybářského svazu a na nádrži platí zákaz rybolovu.
4.ZMĚNA OZNAČENÍ SVAZU: Někteří z Vás si všimli, že na Soupisu revírů a Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2016 se změnilo označení svazu. Místo Moravský rybářský svaz o.s. se nyní objevilo Moravský rybářský svaz z.s. Tato změna byla vyvolána změnou legislativy, která upravuje činnost sdružení a podobných organizací. Svaz se tedy změnil z občanského sdružení (o.s.) na zapsaný spolek (z.s.). Pro členy se nic nemění, pořád je to stejný svaz. Časem se objeví u označení naší místní organizace zkratka p.s., což označuje pobočný spolek.
3.Podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství, v souladu s § 4 odst. 7 písm. b) zákona o rybářství se mění rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 7671/2003/2/OŽPZ-Ho, vyhotovené dne 10. 3. 2003 a rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č.j. JMK 98660/2009 vyhotovené dne 21. 7. 2009 a z rybářského revíru č. 461162 - Bobrava 2A se vyjímá rybník "Kuchyňka" (Nový) v k.ú. Příbram na Moravě, nacházející se na pozemku p.č. 2671 v k.ú. Příbram na Moravě, o výměře zatopené plochy 920 m2, ležící na Příbramském potoku (ČHP 4-15-03-006).
2.Upozorňujeme všechny členy, aby si před návštěvou prodejního místa povolenek zkontrolovali aktuálnost a kvalitu fotografie na svém členském průkazu. Pokud bude tato fotografie neaktuální, nebo poškozená vezme si s sebou na nákup povolenek, nebo členských známek svoji fotografii novou, aktuální a nepoškozenou. Parametry fotografie: barevná fotografie, velikost 3x4 (na cestovní pas). Pokud nebude fotografie aktuální, nebo bude velmi poškozená, nebude vystaven nový průkaz a nebude tudíž prodána ani členská známka.
1.Členská známka musí být zaplacena do konce února kalendářního roku. Při nesplnění této povinnosti je rybáři členství ukončeno a bude-li požadovat vydání povolenky, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst. 3 bod g) Stanov MRS. Při vystavení nové legitimace je třeba předložit novou nepřerazítkovanou fotografii.