Informace

Aktuální pořádí:

ČísloText
27.Dne 5. října 2019 se v Dělnickém domě v Blansku uskutečnil IX. sjezd MRS - více zde.
26.Dobrá zpráva. Z Ministerstva zemědělství bylo doručeno Městu Rosice dlouho očekávané konečné rozhodnutí o přidělení dotace na revitalizaci rybníku Cukrovar. Neprodleně byl s tímto rozhodnutím seznámen vysoutěžený zhotovitel, který již může zahájit stavební práce.
25.Rybářský kroužek 2019 - více informací zde
24.Dne 24.8.2019 (sobota) se od 8:00 hod. koná brigáda na odstranění náletových dřevin a porostů z pozemku za budovou našeho PS. Je třeba si přinést hrábě a vidle. Zájemci se mohou nahlásit na tel. 723 267 655 - Ing. Bohumil Gejdoš nebo na tel. 723 246 286 - Jaromír Gotzmann do pátku 23.8.2019 do 17:00 hod..
23.V měsíci červenci a srpnu budou povolenky prodávány na základě osobní domluvy na telefonním čísle - 723 267 655 - Ing. Bohumil Gejdoš.
22.Informace pro členy našeho PS v souvislosti s revitalizací revíru Bobrava 2A - rybníku Cukrovar - naleznete zde.
21.Informace pro členy PS Rosice o průběhu a závěrech VČS ze dne 17. 3. 2019 – doplnění naleznete zde.
20.V odkaze „Ke stažení - ostatní“ vložena sumarizace úlovků za rok 2018.
19.V měsíci květnu a červnu 2019 budou povolenky prodávány po domluvě na telefonním čísle 723 267 655 - Ing. Bohumil Gejdoš.
18.Informace pro členy PS Rosice o průběhu VČS, konané dne 17.3.2019 v Dělnickém domě v Zastávce zde .
17.Plán brigád 2019 zde .
16.Program Výroční členské schůze 2019 zde .
15.Ceny povolenek pro členy ČRS a MRS pro rok 2019 si můžete porovnat zde .
14.Změny bližších podmínek - upřesnění - naleznete ZDE
13.Výroční členská schůze 2019: Vážené kolegyně a kolegové rybáři, zveme Vás na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná dne 17. března 2019 v 9:00 hodin v sále Dělnického domu v Zastávce u Brna. Program Výroční členské schůze bude ve stanoveném termínu zveřejněn na internetových stránkách a ve vývěsce PS.
12.Informační leták pro rok 2019 - kde jsou mimo jiné uvedena i data prodeje povolenek - naleznete zde. První prodej pro rok 2019 proběhne v sobotu 29.12.2018 od 08:00 do 12:00 hod. (musí být vrácena povolenka a vyplněný sumář za rok 2018).
11.GDPR – ochrana osobních údajů - více informací zde
10.Záchranný transfer – rybářský revír Bobrava 2A. Vzhledem k obecné kritické situaci vodních zdrojů a z důvodu kritického stavu životního prostředí vodních živočichů v nádrži Cukrovar – rybářský revír Bobrava 2A, bylo provedeno na uvedeném rybářském revíru odlovení rybí obsádky.
9.Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ze dne 25.10.2016 pod č.j.: 60130/2016-MZE-12151, bylo na návrh rozkladové komise potvrzeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 20.4.2016 č.j.: 22783/2016-MZE-16231 o zrušení rybářského revíru č. 461 040 Chvojnice 3 počínaje dnem doručení rozhodnutí t.j. 27.10.2016 neplatí na nádrži Chvojnice v k.ú. Hluboké, Újezd u Rosic a Lhotice (10,0 ha) povolenka Moravského rybářského svazu a na nádrži platí zákaz rybolovu.
8.ZMĚNA OZNAČENÍ SVAZU: Někteří z Vás si všimli, že na Soupisu revírů a Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2016 se změnilo označení svazu. Místo Moravský rybářský svaz o.s. se nyní objevilo Moravský rybářský svaz z.s. Tato změna byla vyvolána změnou legislativy, která upravuje činnost sdružení a podobných organizací. Svaz se tedy změnil z občanského sdružení (o.s.) na zapsaný spolek (z.s.). Pro členy se nic nemění, pořád je to stejný svaz. Časem se objeví u označení naší místní organizace zkratka p.s., což označuje pobočný spolek.
7.Podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství, v souladu s § 4 odst. 7 písm. b) zákona o rybářství se mění rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 7671/2003/2/OŽPZ-Ho, vyhotovené dne 10. 3. 2003 a rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č.j. JMK 98660/2009 vyhotovené dne 21. 7. 2009 a z rybářského revíru č. 461162 - Bobrava 2A se vyjímá rybník "Kuchyňka" (Nový) v k.ú. Příbram na Moravě, nacházející se na pozemku p.č. 2671 v k.ú. Příbram na Moravě, o výměře zatopené plochy 920 m2, ležící na Příbramském potoku (ČHP 4-15-03-006).
6.Dne 3.10.2015 se ve Velkém Meziříčí konal VIII. Sjezd Moravského rybářského svazu,o.s.. Usnesení z tohoto sjezdu naleznete zde.
5.Výbor MRS,z.s. PS Velká Bíteš oznamuje: Jako náhrada za rybník Skříňka, na kterém začala oprava, bude od 22.10.2010 sportovní rybolov dočasně povolen na rybníku Ježový (nad rybníkem koupelna - označeno tabulemi).
4.Upozorňujeme, že od 1. dubna 2010 je na revíru Svratka 5 – Brněnská přehrada, zrušena výjimka z rybářského řádu a opět platí, že rybář si může ponechat v jednom dni pouze 1 ks kapra s minimální lovnou délkou 40 cm.
3.Upozorňujeme na tiskovou zprávu Mze ČR ze dne 26.4.2010 k problematice pytláctví a hodnotě upytlačené zvěře a ryb. Současně s touto tiskovou zprávou zveřejnilo Mze ČR i Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu v rabářských revírech a v rybníkářství.
2.Upozorňujeme všechny členy, aby si před návštěvou prodejního místa povolenek zkontrolovali aktuálnost a kvalitu fotografie na svém členském průkazu. Pokud bude tato fotografie neaktuální, nebo poškozená vezme si s sebou na nákup povolenek, nebo členských známek svoji fotografii novou, aktuální a nepoškozenou. Parametry fotografie: barevná fotografie, velikost 3x4 (na cestovní pas). Pokud nebude fotografie aktuální, nebo bude velmi poškozená, nebude vystaven nový průkaz a nebude tudíž prodána ani členská známka.
1.Členská známka musí být zaplacena do konce února kalendářního roku. Při nesplnění této povinnosti je rybáři členství ukončeno a bude-li požadovat vydání povolenky, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst. 3 bod g) Stanov MRS. Při vystavení nové legitimace je třeba předložit novou nepřerazítkovanou fotografii.