Brigády

Organizace brigád

Pro rok 2019 je brigádnická povinnost 10 hodin. Za neodpracovanou brigádnickou hodinu zaplatí dospělý člen 80,- Kč, mládež od 16-18 let let 40,- Kč.

Plná brigádnická povinnost platí pro členy od 16 do 65 let věku. Zproštěni brigádnické povinnosti jsou ženy, držitelé průkazů ZTP, starobní důchodci po předložení potvrzení o pobírání důchodu.

Upozorňujeme členy, že splnění brigádnické povinnosti bude uznáno pouze zápisem od určených vedoucích skupin brigád.

Brigády končí v měsíci říjnu. Pokud chce člen brigádu odpracovat, může se s dotazem na termín konání brigády obrátit na brigádnického referenta p. Jaromíra Gotzmanna, případně na hospodáře Bc. Vojtěcha Pluháčka.

Plán brigád pro rok 2019 je zveřejněn na našich internetových stránkách. Pro vydání první povolenky novému členu MRS, z.s., musí nový člen nejdříve splnit všechny náležitosti pro její vydání. Jednou z nich je i splněná brigádnická povinnost a to buď odpracováním stanoveného počtu hodin nebo náhradním finančním plněním.

Aktuální zprávy o organizaci brigád můžete najít v odkaze Informace

Vedoucí skupin:

MístoJméno vedoucíhoTelefonní číslo
Babice a Zbýšovp. Brázda Ivo728 622 946
Domašov a okolíp. Libor Tranda607 183 529
Rosice a Tetčicep. Jaromír Gotzmann723 246 286
Říčany a okolíp. Martin Honzák724 070 939
Veverské Knínicep. Zdeněk Drdlík724 995 958
Zastávka a okolíp. Aleš Šrámek602 769 894
Zbraslav a okolíp. Miroslav Mička737 535 229